Privacybeleid

Schelde IT Services

Wanneer wij diensten voor u uitvoeren, verwerken wij van u contactgegevens: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dat is immers nodig om u te kunnen helpen en met u een overeenkomst aan te gaan en ook om onze administratie bij te houden.

Om die laatste reden worden facturen zo lang bewaard als de belastingdienst het voorschrijft (7 jaar). Het kan ook zijn dat we u vragen om inloggegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, voor het uitvoeren van de werkzaamheden. We vragen van u niet meer inloggegevens dan nodig.

Uw gegevens worden in een beveiligde elektronische omgeving bewaard en worden niet gedeeld met andere partijen.
Alle andere gegevens die onze medewerkers mogelijkerwijs onder ogen komen tijdens en als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden worden vertrouwelijk behandeld. Deze worden niet opgeslagen, bewaard, gebruikt, of gedeeld.

U kunt indien u dat wenst een overzicht opvragen van de gegevens die door ons over u zijn verwerkt. Op uw verzoek zullen wij deze gegevens met het oog op de juistheid ook aanpassen of wijzigen. Ten slotte willen we u er nog op wijzen dat u altijd het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.